NOVINKY
NAJNOVŠIE AKTIVITY ŠKOLSKÉHO ROKU 2013/2014

Nový školský rok 2013/2014 začal prácou na otvorení výpočtového laboratória a potom horúcou prípravou na vyššie postupové kolá súťaží. Prvou malo byť krajské kolo Festivalu Vedy a Techniky mládeže, hoci...

5.11.2013
NAJNOVŠIE AKTIVITY ŠKOLSKÉHO ROKU 2013/20145.11.2013


Nový školský rok 2013/2014 začal prácou na otvorení výpočtového laboratória a potom horúcou prípravou na vyššie postupové kolá súťaží.

Prvou malo byť krajské kolo Festivalu Vedy a Techniky mládeže, hoci termín bol záväzne dohodnutý na valnom zhromaždení, viac úmyselne ako náhodne bol určený tak, aby kolidoval s druhou postupovou súťažou - celoslovenským kolom Technickej Súťaže Mladých Elektronikov.

Klub si vybral z dvoch súťaží celoslovenskú Technickú Súťaž Mladých Elektronikov (17.-18.10.2013) v Trenčíne, postupoval podľa plánu.
Súťaže sa zúčastnili žiaci:
Pavol Devečka,
Dušan Mikolaj,
Adam Šujanský,
Matúš Vajda

Najväčší úspech mal ziskom štvrtého miesta Matúš Vajda. O úspechov sa zo zásady nebudem rozpisovať, pretože, vždy sa nájde niekto, kto si ho je ochotný a rád privlastní.


Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB