NOVINKY
KRÁTKE HODNOTENIE VÝSLEDKOV A AKCII USKUTOČNENÝCH V ROKU 2013

Na začiatku roku sa práca sústredila na prípravu na celoslovenské finále súťaže Juniorinternet. Už 16.01. boli informovaní všetci žiaci školy, boli oznámené konzultačné dni na 28.01. a 15.02., pričom konzultácie prebiehali podľa záujmu aj v klubové dni...

29.4.2013
KRÁTKE HODNOTENIE VÝSLEDKOV A AKCII USKUTOČNENÝCH V ROKU 201329.4.2013


Na začiatku roku sa práca sústredila na prípravu na celoslovenské finále súťaže Juniorinternet. Už 16.01. boli informovaní všetci žiaci školy, boli oznámené konzultačné dni na 28.01. a 15.02., pričom konzultácie prebiehali podľa záujmu aj v klubové dni. Posledná konzultácia bola vedená ako školské kolo tejto súťaže. Do celoslovenského kola 15. 03. 2013, postúpili práce Daniela Baduška a Simony Macekovej. Prác bolo zaslaných viac ale doklad o ich úspechu, neúspechu riadenie súťaže nevydalo.

Súťaž bola spojená so školením účastníkov a vedúcich. Získané skúsenosti sú rozpačité, ale i tak dúfam pomohli.


Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB