NOVINKY
Celoštátne finále FVAT

V dňoch 10.11.2016 - 13.11.2016 sa v rámci Týždňa vedy a techniky v priestoroch INCHEBA-EXPO BRATISLAVA, Viedenská cesta 3-7, Bratislava, hala B0 v Bratislave uskutočnilo celoštátne finále: "Festival vedy a techniky AMAVET 2016". FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov. Festivalu sa z Amavetu 686 zúčastnili, Adam Šujanský a Michaela Cvečková s projektom Policajný robot, Peter Suhaj s projektom Robotické rameno, Jakub Halamík s projektom Robotický pavúk.

19.11.2016
PRÁCA KLUBU AMAVET 686 V ROKU 20135.2.2013


Pracujeme a hľadáme trvalých záujemcov o prácu s technikou, hľadáme talenty rôznej úrovne, tak aby im práca v Amavete poskytla niečo, základ, na čom sa v budúcnosti dá stavať, rozvíjať. Uvedomujeme si čím mladšieho podchytíme tým bude mať väčšiu šancu v oblasti techniky v budúcnosti.

V klube Amavet 686 pracujú tri základne kolektívy, zamerané na programovanie, elektroniku, a zmiešaného zamerania. Počet členov sa ustaľuje na čísle 30. Keďže klub pracuje pri Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov, príjma záujemcov z radov detí ktoré navštevujú základnú školu. Na podchytenie väčšieho množstva slúžia „Dni otvorených dverí laboratória", kde je voľný prístup, voľná náplň činnosti.

Základné vedenie klubu tvoria Mgr. Pavol Kysela a RNDr. Ján Mintál.

Náplňou práce elektronikov je hlavne elektronická stavba, realizácia funkčných elektronických výrobkov, od plánu cez zhotovenie plošného spoja jeho osadenie elektronickými súčiastkami až po jeho funkčné oživenie. S hotovými elektronickými výrobkami sa zúčastňujeme na rôznych súťažiach od okresných až po celoslovenské.

V programovaní sa členovia zoznamujú s jednotlivými programovacími jazykmi, ovládaním softwaru, proste vedieť sa rozprávať s počítačom. Veľa času sa venuje práci s internetom v zmysle pochopenia, že internet je a bude encyklopédiou tvojho života a štúdia. Len musíš vedieť správne klásť otázky.

Podrobnosti sa záujemcovia dozvedia osobne pri návšteve, alebo otázkou cez internet. Stretávacie dni sú pondelok a štvrtok od 13:00 do 17:00.

Ochotne sa s každým záujemcom pozhovárame a sme presvedčení, že nájdeme spoločné východisko.


Copyright © 2012 - 2019 Amavet 686 • Created by DB