NOVINKY
SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2014

Stanovenie si cieľa na rok 2014

Začiatok roku vyplnilo presvedčenie sa a plné naštartovanie ročného programu klubu venovať sa kybernetike a práci s ňou. Po zvážení všetkých možností, hlavne finančných padlo rozhodnutie venovať sa robotickej ruke. Viedli k tomu možnosti lacnej stavebnice a hlavne jej variabilita pre jej zdokonalenie v systéme IVT. Nemalý vplyv na tento obor mala existencia závodu Kia, a potreba technikov v budúcnosti pre prácu s týmto nástrojom budúcnosti...

16.1.2015
PRÁCA KLUBU AMAVET 686 V ROKU 20135.2.2013


Pracujeme a hľadáme trvalých záujemcov o prácu s technikou, hľadáme talenty rôznej úrovne, tak aby im práca v Amavete poskytla niečo, základ, na čom sa v budúcnosti dá stavať, rozvíjať. Uvedomujeme si čím mladšieho podchytíme tým bude mať väčšiu šancu v oblasti techniky v budúcnosti.

V klube Amavet 686 pracujú tri základne kolektívy, zamerané na programovanie, elektroniku, a zmiešaného zamerania. Počet členov sa ustaľuje na čísle 30. Keďže klub pracuje pri Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov, príjma záujemcov z radov detí ktoré navštevujú základnú školu. Na podchytenie väčšieho množstva slúžia „Dni otvorených dverí laboratória", kde je voľný prístup, voľná náplň činnosti.

Základné vedenie klubu tvoria Mgr. Pavol Kysela a RNDr. Ján Mintál.

Náplňou práce elektronikov je hlavne elektronická stavba, realizácia funkčných elektronických výrobkov, od plánu cez zhotovenie plošného spoja jeho osadenie elektronickými súčiastkami až po jeho funkčné oživenie. S hotovými elektronickými výrobkami sa zúčastňujeme na rôznych súťažiach od okresných až po celoslovenské.

V programovaní sa členovia zoznamujú s jednotlivými programovacími jazykmi, ovládaním softwaru, proste vedieť sa rozprávať s počítačom. Veľa času sa venuje práci s internetom v zmysle pochopenia, že internet je a bude encyklopédiou tvojho života a štúdia. Len musíš vedieť správne klásť otázky.

Podrobnosti sa záujemcovia dozvedia osobne pri návšteve, alebo otázkou cez internet. Stretávacie dni sú pondelok a štvrtok od 13:00 do 17:00.

Ochotne sa s každým záujemcom pozhovárame a sme presvedčení, že nájdeme spoločné východisko.


Copyright © 2012 - 2019 Amavet 686 • Created by DB