NOVINKY
ZHODNOTENIE ČINNOSTI KLUBU

Chceli sme sa zúčastniť a pripravovali projekty na FVaT, aj sme sa zaregistrovali, bol vybratý jeden projekt, je iróniou osudu, že ten, ktorý nebol vrcholne špičkový, no zúčastnili sme sa. Stále sú výhrady pre výber, výhrady pedagogicko-psychologické, odborno-technické, hlavne nevysvetliteľné. Pokus o diskusiu stroskotal. Vytvára sa otázka, či má význam ešte pokračovať?

15.1.2014
PRÁCA KLUBU AMAVET 686 V ROKU 20135.2.2013


Pracujeme a hľadáme trvalých záujemcov o prácu s technikou, hľadáme talenty rôznej úrovne, tak aby im práca v Amavete poskytla niečo, základ, na čom sa v budúcnosti dá stavať, rozvíjať. Uvedomujeme si čím mladšieho podchytíme tým bude mať väčšiu šancu v oblasti techniky v budúcnosti.

V klube Amavet 686 pracujú tri základne kolektívy, zamerané na programovanie, elektroniku, a zmiešaného zamerania. Počet členov sa ustaľuje na čísle 30. Keďže klub pracuje pri Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov, príjma záujemcov z radov detí ktoré navštevujú základnú školu. Na podchytenie väčšieho množstva slúžia „Dni otvorených dverí laboratória", kde je voľný prístup, voľná náplň činnosti.

Základné vedenie klubu tvoria Mgr. Pavol Kysela a RNDr. Ján Mintál.

Náplňou práce elektronikov je hlavne elektronická stavba, realizácia funkčných elektronických výrobkov, od plánu cez zhotovenie plošného spoja jeho osadenie elektronickými súčiastkami až po jeho funkčné oživenie. S hotovými elektronickými výrobkami sa zúčastňujeme na rôznych súťažiach od okresných až po celoslovenské.

V programovaní sa členovia zoznamujú s jednotlivými programovacími jazykmi, ovládaním softwaru, proste vedieť sa rozprávať s počítačom. Veľa času sa venuje práci s internetom v zmysle pochopenia, že internet je a bude encyklopédiou tvojho života a štúdia. Len musíš vedieť správne klásť otázky.

Podrobnosti sa záujemcovia dozvedia osobne pri návšteve, alebo otázkou cez internet. Stretávacie dni sú pondelok a štvrtok od 13:00 do 17:00.

Ochotne sa s každým záujemcom pozhovárame a sme presvedčení, že nájdeme spoločné východisko.


Copyright © 2012 - 2018 Amavet 686 • Created by DB