NOVINKY
ZHODNOTENIE ČINNOSTI KLUBU

Chceli sme sa zúčastniť a pripravovali projekty na FVaT, aj sme sa zaregistrovali, bol vybratý jeden projekt, je iróniou osudu, že ten, ktorý nebol vrcholne špičkový, no zúčastnili sme sa. Stále sú výhrady pre výber, výhrady pedagogicko-psychologické, odborno-technické, hlavne nevysvetliteľné. Pokus o diskusiu stroskotal. Vytvára sa otázka, či má význam ešte pokračovať?

15.1.2014
ZHODNOTENIE ČINNOSTI KLUBU15.1.2014


Chceli sme sa zúčastniť a pripravovali projekty na FVaT, aj sme sa zaregistrovali, bol vybratý jeden projekt, je iróniou osudu, že ten, ktorý nebol vrcholne špičkový, no zúčastnili sme sa. Stále sú výhrady pre výber, výhrady pedagogicko-psychologické, odborno-technické, hlavne nevysvetliteľné. Pokus o diskusiu stroskotal. Vytvára sa otázka, či má význam ešte pokračovať?

Záver občianskeho roku prebehol tradične, ako je už zvykom na škole. V spolupráci s vedením a ostanými vyučujúcimi sa v posledný deň uskutočňujú tradičné technické odborné súťaže. Súťaž v testoch IVT a testoch s výrazov z technickej angličtiny.

To je krátke zhodnotenie celej činnosti ako klubu. Nie sme spokojní s niektorými krokmi vedenia Amavetu, je len otázka času, kedy klub zanikne a uvoľní priestor pre kroky ktoré nie dobre robí terajšie vedenie.

Ak niekto chce vidieť výsledky v priebehu roku môže sa pozrieť na stránku školy, kde ich s radosťou nechávame publikovať a iné stránky, ktoré radi publikujú len výsledky, ktoré sa iba chvalia. Čím .....?


Mgr. Pavol Kysela


Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB