NOVINKY
Môj postreh a odpoveď na dotaz o účinnosti školenia Scientix

Ako treba pracovať, kedy začať, bez veľkých teórii a vedeckých poznatkov je prípad Adam Šujanský. Na fotografii ten malý chlapec je on. Mal záujem, mal vedenie v Amavete ktoré dávalo podnety, v praxi, v konkrétnej práci prišli aj teoretické vedomosti. Nepotreboval vysoké, odborné, preopisované z literatúry ani psychologické podnety. Potreboval získať...

27.12.2015
Môj postreh a odpoveď na dotaz o účinnosti školenia Scientix27.12.2015


Ako treba pracovať, kedy začať, bez veľkých teórii a vedeckých poznatkov je prípad Adam Šujanský. Na fotografii ten malý chlapec je on. Mal záujem, mal vedenie v Amavete ktoré dávalo podnety, v praxi, v konkrétnej práci prišli aj teoretické vedomosti. Nepotreboval vysoké, odborné, preopisované z literatúry ani psychologické podnety. Potreboval získať vedomosti, ktoré v škole nedostával, potreboval utvrdzujúcu prax. Potreboval sa zbaviť bezduchého memorovania, pochopil viac ako dávala škola, šiel v záujme stále dopredu. Na obveselenie, môj postreh: tipnite si akou známkou z fyziky ho hodnotila vyučujúca. Kto vedel viac?

Na určitom školení profesionálny pracovník, v starom režime by ho nazval metodik na celoštátnej úrovni. To len preto, lebo ho je ťažko nazývať dnešným odborným názvom, nás usmerňoval ako máme hľadať technické talenty medzi žiakmi stredných škôl. Ten človek nepochopil to, čo pochopili už inteligenti vo futbale, ktorí hľadajú talenty vo veku pod 10 rokov.
Udivilo ma aký bol iniciatívny pri školení.

Chcete naozaj pomáhať zdvíhať úroveň vedy a techniky? Neteorizujte neprepisujte teoretické vedomosti, dávajte konkrétne podnety, úlohy na praktickú činnosť. Nie som veľký teoretik, hovorí Vám niečo Komenského škola hrou? Postavte ho na vyššiu úroveň, rozpracujte na potreby vedy a techniky. Verbalitou sa mnoho nedosiahne, tá je samorodá, v škole je jej nadbytok.


Pavol Kysela


Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB