NOVINKY
Rok 2015

V pravidelnej činnosti klubu počas celého roku sa členovia klubu i ostatní záujemci z radov ZŠ Slovenských dobrovoľníkov stretávali dvakrát týždenne vždy v pondelok a štvrtok od 13,00 do 17,00 hod. Čo je dlhodobo zaužívané. Podľa potreby ,skoro už pravidelne, je na škole jeden z členov vedenia k dispozícii aj v dopoludňajších hodinách, na poskytnutie odborných konzultácií. V tomto roku sa klub posilnil aj o záujemcov, ktorí...

18.3.2015
Rok 201518.3.2015


V pravidelnej činnosti klubu počas celého roku sa členovia klubu i ostatní záujemci z radov ZŠ Slovenských dobrovoľníkov stretávali dvakrát týždenne vždy v pondelok a štvrtok od 13,00 do 17,00 hod. Čo je dlhodobo zaužívané. Podľa potreby, skoro už pravidelne, je na škole jeden z členov vedenia k dispozícii aj v dopoludňajších hodinách, na poskytnutie odborných konzultácií. V tomto roku sa klub posilnil aj o záujemcov, ktorí sú bývalými žiakmi školy, chodia na konzultácie. V januári prebiehala súťaž Juniorinternet, pekne vyhlásená pripravená cez počítač, ale tak že pochopenie jej významu s výchovnej oblasti a rastu talentov je ťažké. Čo? Na akom základe, akých kritériách sa prevádza výber prác, v čom sú vybraté práce nadpriemerné, čo sa hodnotí viac obsah alebo spracovanie. Celá súťaž má charakter inkognito dobrého utajenie. Keď sa člen nášho klubu zúčastnil, zistil, že vybraté boli práce lepšie, ale nikdy v čom jeho práca bola horšia a tá vybratá lepšia. Nikdy sme nevideli zápis výberovej komisie a jej dôvody výberu . Ako a v čom sa potom zlepšovať? Cela súťaž je silno individuálna nepodchytáva k zlepšeniu práce. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov, esejí a blogov na webe, tvorbu mobilných a webových aplikácií a internetových stránok s vzdelávacím obsahom. Vyhlásené boli súťažné kategórie JuniorWEB, JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorTEXT, JuniorERB, JuniorAPP, JuniorLEARN.

Prihlasovať sa mohlo do 20.2.2015, kedy bola uzávierka súťaže. Po uzávierke nasleduje hodnotenie prihlásených prác, následne v prvej polovici marca organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a pozvaným účastníkom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na konferencii. Termín konania konferencie je 27.3. a 28.3. 2015 na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Na škole sa pod vedením Kataríny Hofericovej v kategórii Text pracovali žiaci a práce do ústredného kola zaslali Samuel Majerčík, Terézia Bebčáková, Vladimíra Murárová, Nikola Sirfotová, Simona Ďurišová. Bol to úspešný pokus o prienik do tejto súťaže.
Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB