NOVINKY
Trenčiansky robotický deň

V dňoch 31.03. -01.04. 2015 sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň. Na ktorom sa úspešne prezentoval celý klub Amavet. Súťaže sa zúčastnili žiaci Matúš Vajda, Adam Šujanský, Juraj Jakubis Pavol Devečka. Peter Kutnár, Daniel Bračík. Súťaž po každej stránke patrila medzi špičku technických súťaži organizovaných v rámci Slovenska...

13.4.2015
Trenčiansky robotický deň13.4.2015


V dňoch 31.03. -01.04. 2015 sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň. Na ktorom sa úspešne prezentoval celý klub Amavet. Súťaže sa zúčastnili žiaci Matúš Vajda, Adam Šujanský, Juraj Jakubis Pavol Devečka. Peter Kutnár, Daniel Bračík. Súťaž po každej stránke patrila medzi špičku technických súťaži organizovaných v rámci Slovenska. Členovia klubu Amavet neurobili hanbu, svojimi robotickými ramenami, vzbudili mimoriadny záujem, a boli im udelené špeciálne ceny. Žiakovi Matúšovi Vajdovi, od (Czech Republik), a žiakovi Adamovi Šujanskému od Elso Philips Service. Podľa hodnotenia komisie a jej verejného vyhlásenia sa stali Absolútnymi a morálnymi víťazmi, lebo okrem perfektnej stavby robotického ramena pridali aj nejakú pridanú hodnotu navyše. (Citát z hodnotenia. ) Exponáty doplnili svoji novými zlepšujúcimi nápadmi.
Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB