NOVINKY
Zhrnutie roku 2015

Po skončení letných prázdnin pokračovala pravidelná činnosť a v nej príprava na rozhodujúce súťaže roka.

5.10.2015 sa uskutočnil Krajský festival vedy a techniky Žilina. Zúčastnili sa na ňom členovia klubu: Adam Šujamský, Matúš Vajda, Pavol Devečka. Richard Štolc, ktorí prezentovali prácu klubu v rámci robotiky, robotické rameno ovládané cez počítač, kybernetického pavúka. Hoci...

14.1.2016
Zhrnutie roku 201514.1.2016


Po skončení letných prázdnin pokračovala pravidelná činnosť a v nej príprava na rozhodujúce súťaže roka.

5.10.2015 sa uskutočnil Krajský festival vedy a techniky Žilina. Zúčastnili sa na ňom členovia klubu: Adam Šujamský, Matúš Vajda, Pavol Devečka. Richard Štolc, ktorí prezentovali prácu klubu v rámci robotiky, robotické rameno ovládané cez počítač, kybernetického pavúka. Hoci sú presne stanovené pravidlá hodnotenia, v rozhodovaní sa nedodržujú. Je až lichotivé, keď rozhodovanie nazvem diplomatické, týmto sa chcem vyhnúť zaujatosti a presadzovania takzvaných favoritov. Celé rozhodovanie je poznačené nomináciou na Celoslovenský festival. Úspech sme dosiahli, člen Amavetu Adam Šujanský so svojim pohyblivým ramenom obsadil 4. miesto a postúpil do celoslovenského finále.

Ešte v tom istom mesiaci 14.10 - 15.10.2015 Sa členovia klubu Amavet 686 - Adam Šujanský, Peter Beca, Marek Hodás, Richard Štolc zúčastnili celoslovenského finále Technickej súťaže mladých elektronikov v Trenčíne. Najvýraznejší úspech dosiahol ADAM Šujanský, ktorý vyhral kategóriu prinesených výrobkov.

8.11. - 11.11.2015 sa postupujúci Adam Šujanský zúčastnil Celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky v Bratislave so svojim exponátom - Robotickým ramenom ovládaným cez počítač. Presvedčil niektorých členov poroty, ktorých exponát zaujal, ale nepresadil sa. Vyhlasovanie výsledkov a udeľovanie cien, zahraničných ciest a súťaži malo ako vždy vplyv na ich udeľovanie. Výhody z toho plynúce nielen pre súťažiacich dostali prednosť pred pravidlami.

Poslednou akciou, ktorej sa zúčastnil člen klubu Matúš Vajda, bolo Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike, dňa 3.12.2015 v Liptovskom Hrádku. Umiestnil sa na 2. mieste. Keďže je už žiakom strednej školy, musel štartovať za školu. Je to pravidlo ak niečo v záujmovej činnosti dosiahne žiak školy, tá sa hneď k nemu hlási. V závere roku sa uskutočnili tradičné podujatia spojené s Vianocami - testy, odborné súťaže, testovania v oblasti teoretických vedomostí IVT, testovanie jazykovej schopnosti v anglickom jazyku zamerané na výrazy pri práci s počítačom. Najúspešnejší súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.
Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB