NOVINKY
Trenčiansky robotický deň

V dňoch 31.03. -01.04. 2015 sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň. Na ktorom sa úspešne prezentoval celý klub Amavet. Súťaže sa zúčastnili žiaci Matúš Vajda, Adam Šujanský, Juraj Jakubis Pavol Devečka. Peter Kutnár, Daniel Bračík. Súťaž po každej stránke patrila medzi špičku technických súťaži organizovaných v rámci Slovenska...

13.4.2015
Jún 201630.6.2016


V poslednom mesiaci školského roka sa okrem práce v záujmových útvaroch uskutočnili už tradičné súťaže:
Majstrovstva školy vo výpočtovej technike, vedomostná súťaž IVT 27.06.2016.
Majstrovstvá školy v elektronickej stavbe, 28.06.2016 . Postav si jednoduchý elektronický výrobok
,
v ktorých žiaci súťažili o titul „Majster školy v IVT“ a „Majster školy elektroník TSME“.
Úlohou bolo vybrať súťažiacich na Okresné kolo súťaže TSME.

Skúsenosti zo súťaží poukázali na nedostatok vedomosti z počítačových výrazov v angličtine IVT. Na odstránenie tohto nedostatku sa usporiadala testovacia súťaž, Poznáš základne anglické výrazy v IVT 28.06.2016 Treba konštatovať, že úroveň týchto súťaží má klesajúci trend. Príčiny sú aj v skladbe učebných osnov fyziky a vôbec techniky, a aj v tom, že tieto predmety sa vyučujú na škole len v čisto teoretickej forme. Učia sa reprodukovať texty bez názorných ukážok. Hlavne žiaci nemajú žiadnú prax. Druhá príčina je v jednoduchosti a dostupnosti k softwaru, na individuálnych prostriedkoch IVT.
Copyright © 2012 - 2018 Amavet 686 • Created by DB