NOVINKY
Jún 2016

V poslednom mesiaci školského roka sa okrem práce v záujmových útvaroch uskutočnili už tradičné súťaže:
Majstrovstva školy vo výpočtovej technike, vedomostná súťaž IVT 27.06.2016.
Majstrovstvá školy v elektronickej stavbe, 28.06.2016 . Postav si jednoduchý elektronický výrobok
,
v ktorých žiaci súťažili o titul „Majster školy v IVT“ a „Majster školy elektroník TSME“.
Úlohou bolo vybrať súťažiacich na Okresné kolo súťaže TSME.

Skúsenosti zo súťaží poukázali na...

30.6.2016
Jún 201630.6.2016


V poslednom mesiaci školského roka sa okrem práce v záujmových útvaroch uskutočnili už tradičné súťaže:
Majstrovstva školy vo výpočtovej technike, vedomostná súťaž IVT 27.06.2016.
Majstrovstvá školy v elektronickej stavbe, 28.06.2016 . Postav si jednoduchý elektronický výrobok
,
v ktorých žiaci súťažili o titul „Majster školy v IVT“ a „Majster školy elektroník TSME“.
Úlohou bolo vybrať súťažiacich na Okresné kolo súťaže TSME.

Skúsenosti zo súťaží poukázali na nedostatok vedomosti z počítačových výrazov v angličtine IVT. Na odstránenie tohto nedostatku sa usporiadala testovacia súťaž, Poznáš základne anglické výrazy v IVT 28.06.2016 Treba konštatovať, že úroveň týchto súťaží má klesajúci trend. Príčiny sú aj v skladbe učebných osnov fyziky a vôbec techniky, a aj v tom, že tieto predmety sa vyučujú na škole len v čisto teoretickej forme. Učia sa reprodukovať texty bez názorných ukážok. Hlavne žiaci nemajú žiadnú prax. Druhá príčina je v jednoduchosti a dostupnosti k softwaru, na individuálnych prostriedkoch IVT.
Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB