NOVINKY
Celoslovenské finále TSME18.10.2016


Celoslovenské finále Technickej súťaže mladých elektronikov Trenčín 12. - 13. október 2016. Cieľom súťaže je rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť. Súťaží sa v prinesených výrobkoch a Technickej súťaži. Technická súťaž, odborný test a praktická stavba výrobku.
Z klubu Amavet 686 sa zúčastnili Erik Dančo, Peter Sucháč, Peter Gelaček, Martin Kašuba, Peter Kutnár. Adam Šujanský, Michaela Cvečková. Súťaž v kategórii výrobkov vyhral Erik Dančo, člen Amavet 686. Aj ostatní dopadli veľmi dobre. Druhá časť skončila veľmi zle pre nezodpovedný prístup účastníkov. Prehľad je najlepší v priložených výsledkoch.
Copyright © 2012 - 2018 Amavet 686 • Created by DB