NOVINKY
SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2014

Stanovenie si cieľa na rok 2014

Začiatok roku vyplnilo presvedčenie sa a plné naštartovanie ročného programu klubu venovať sa kybernetike a práci s ňou. Po zvážení všetkých možností, hlavne finančných padlo rozhodnutie venovať sa robotickej ruke. Viedli k tomu možnosti lacnej stavebnice a hlavne jej variabilita pre jej zdokonalenie v systéme IVT. Nemalý vplyv na tento obor mala existencia závodu Kia, a potreba technikov v budúcnosti pre prácu s týmto nástrojom budúcnosti...

16.1.2015
SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 201416.1.2015


Činnosť amavetu 686 v roku 2014:

Stanovenie si cieľa na rok 2014

Začiatok roku vyplnilo presvedčenie sa a plné naštartovanie ročného programu klubu venovať sa kybernetike a práci s ňou. Po zvážení všetkých možností, hlavne finančných padlo rozhodnutie venovať sa robotickej ruke. Viedli k tomu možnosti lacnej stavebnice a hlavne jej variabilita pre jej zdokonalenie v systéme IVT. Nemalý vplyv na tento obor mala existencia závodu Kia, a potreba technikov v budúcnosti pre prácu s týmto nástrojom budúcnosti. Hlavne ťažisko bude naďalej pracovať v záujmových útvarov Amavet klubu, v oblasti elektroniky a IVT.

Január 2014

V januári prebiehala súťaž Juniorinternet, pekne vyhlásená a pripravená cez počítač, ale tak, že pochopenie jej významu z výchovnej oblasti a rastu talentov je ťažké. Čo? Na akom základe, akých kritériách sa prevádza výber prác, v čom sú vybraté práce nadpriemerné, čo sa hodnotí viac - obsah alebo spracovanie. Celá súťaž má charakter inkognito - dobrého utajenia. Keď sa člen nášho klubu zúčastnil, zistil, že vybraté boli práce lepšie, ale nikdy nie v čom jeho práca bola horšia a tá vybratá lepšia. Nikdy sme nevideli zápis výberovej komisie a jej dôvody výberu. Ako a v čom sa potom zlepšovať? Celá súťaž je silno individuálna a nepodchytáva k zlepšeniu práce.

Február , Marec

Prebiehala intenzívna príprava, práca na stavbe kybernetického pavúka a robotickej ruky - hlavne riešenie ovládania cez počítač a ovládanie programom.

Apríl, Máj

Hlavná činnosť na stavbe kybernetických výrobkov, ich spojazdnenie a dolaďovanie v činnosti samostatnej práce. Nevylúčila sa ani spolupráca na celkovom živote školy.

Jún

Záverečná práca na dokončovaní výrobkov na súťaže mladých elektronikov a Festival vedy a techniky. Hlavne príprava na toto vyvrcholenie, ktoré nastúpi ihneď po začiatku nového školského roku. Pri príležitosti konca školského roku sa usporiadali odborné súťaže, testovania v oblasti teoretických vedomosti IVT, testovanie jazykovej schopnosti v anglickom jazyku zameranej na výrazy v spolupráci s počítačom a stretnutie sa pri konštruktérskej práci v spojení majstrovstiev školy a okresu v TSME. Najúspešnejší súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

September 2014

Hneď po zahájení nového školského roku sme sa čo najskôr, stretli a začali naplno pracovať na dokončievaní rozrobených projektov, tak ako sme sa dohodli na konci školského roku. Sústredili sme sa na vrcholové stretnutia v roku 2014. Sústredili sme sa na prípravu na celoslovenské kolo TSME, a krajský Festival vedy a techniky. Táto práca prebiehala v oblasti robotiky, prípravou na dokončenie robotickej ruky, a v historickej oblasti na dokončenie prác o histórií ulice Slovenských dobrovoľníkov a o historickom pomníku na Budatínskom cintoríne.

Október 2014

Po dokončení prác, sa na Celoslovenské finále súťaže mladých elektronikov 15. – 16.10.2014 (TSME), ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne pri príležitosti výstavy EloSys kvalifikovali tieto práce:

1. Matúš Vajda, Robotická ruka, ovládaná cez USB port
2. Adam Šujanský Robotická ruka, ovládaná cez USB port
3. Pavol Devečka, Robotický pavúk
4.Marek Hodas, Infračervené zabezpečovacie zariadenie

Svojou účasťou neurobili sebe ani škole hanbu, umiestnili sa v prvej polovici výsledkovej listiny. Najlepšie nás reprezentoval Matúš Vajda ktorý dosiahol najlepšie výsledky.

Ďalšou súťažou na ktorú sa členovia klubu pripravovali bolo Krajské kolo Festivalu vedy a techniky (FVaT ) Martin 24.10.2014.
Prihlásili sme sa prácami:

1. Matúš Vajda, Robotická ruka, ovládaná cez USB port
2. Adam Šujanský Robotická ruka, ovládaná cez USB port
3. Pavol Devečka, Robotický pavúk
4. Marek Hodas, Infračervené zabezpečovacie zariadenie
5. Petra Wesserle, Pomník vojaka
6. Ľuba Majeriková, História cesty Slovenských dobrovoľníkov

Hodnotenie hodnotiacej komisie bolo tak neférové, zaujaté a komisia tak zložená, že s sme o postupujúcich vedeli ihneď po začiatku, čo sa potvrdilo. Komisia nebola odborne schopná správne rozhodnúť a nemala ani vlastnosť férového rozhodnutia. U športovcov je jasné, že domáci rozhodca dáva 10 % domácim, ale táto komisia dala všetko, a bez začervenania sa.

November 2014

Na potvrdenie a dokázanie nesprávneho rozhodnutia komisie krajského kola FVaT v Martine, sme hľadali a našli príležitosť dokázať hlavne sebe, že ideme správnou cestou. Prihlásili sme sa na okresné kolo súťaže elektronikov Zenit, 4.11.2014 - súťaže určenej pre žiakov stredných škôl, v okrese kde sa nedala čakať ani dokázať zaujatosť rozhodcovskej komisie - v Kysuckom Novom Meste. V tejto súťaži Matúš Vajda zvíťazil a postúpil do krajského kola Zenit. Krajské kolo Zenit sa uskutočnilo 4.12.2014 znova v Kysuckom Novom Meste. Aj tu suverénnym spôsobom zvíťazil Matúš Vajda a postúpil do celoslovenského finále. Aj tu sa potvrdila správnosť práce klubu Amavet, a neetické správanie profesionálnych pracovníkov AMAVETu.

December

V závere roku sa uskutočnili tradičné podujatia spojené s Vianocami - testy, odborné súťaže, testovania v oblasti teoretických vedomosti IVT, testovanie jazykovej schopnosti v anglickom jazyku, zameranej na výrazy v spolupráci s počítačom. Najúspešnejší súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.


Mgr. Pavol Kysela


Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB